Home

Optimální termín sklizně kukuřice

Termín sklizně silážní kukuřice - Sklizeň - Poradenství

 1. Termín sklizně má rozhodující význam pro efektivnost pěstování kukuřice na siláž. Ovlivňuje hektarové výnosy, obsah živin a stravitelnost, silážovatelnost a výši ztrát. Zvláštní postavení mají silážní hybridy s delším sklizňovým oknem
 2. Pro úspěšnou konzervaci silážní kukuřice, resp. jejích produktů, je důležité dodržet řadu technologických požadavků: - optimální termín sklizně (nejen z pohledu průběhu fermentačního procesu, ale také stability a celkové výživné hodnoty). - Ve správném termínu sklizně musí být zabezpečen
 3. Suma teplot a termín sklizně kukuřice. V posledních letech nadělaly velkou škodu v chovech skotu kukuřičné siláže, jejichž sklizeň probíhala v nevhodném termínu. Především v roce 1999 začala sklizeň pozdě a sklízela se kukuřice, která měla celkovou sušinu okolo 40 %
 4. Optimální doba sklizně u silážní kukuřice nastává v okamžiku, když je z větší části ukončen přesun živin do zrna, v tu dobu se tzv. mléčná linie nachází asi ve dvou třetinách zrna. Tehdy dosahuje sušina zrna úrovně 45 - 55%, přitom zbytek rostliny je ještě z větší části zelený
 5. Rozhodující pro termín sklizně je obsah sušiny. Optimální obsah je 28 - 33 %, což odpovídá mléčně voskové zralosti. U stay green hybridů je to při sušině 33 - 36 %. V této fázi je podíl palic 45 - 55 %

Silážní kukuřice v souvislosti s rozvojem palic a asimilací škrobu v zrnech stále zvyšuje svou nutriční hodnotu a koncentraci energie, neboť se zvětšuje podíl klasu na celé rostlině. Optimální termín sklizně je stadium na konci těstovité zralosti, kdy se dosahuje největší koncentrace energie. Faktor délky a kvality. Optimální termín silážování Silážovat bychom měli ve fázi, kdy je mléčná linie mezi polovi-nou a dvěma třetinami zrna a su-šina celé rostliny se pohybuje v rozmezí 32 až 35 %. Nicméně výzkumy poukazují na poměrně vysokou variabilitu mezi umístě-ním mléčné linie a sušinou celé rostliny. Univerzita ve Wisconsi Kukuřice na vlhké zrno Výnos zelené hmoty (zrno 36 % vlhkosti) [t/ha] 14,4 16,8 9,6 Výnos sušiny (zrno 15% vlhkosti) bez ztrát [t/ha] 10,6 12,4 7,1 Kukuřice CCM a LKS Výnos zelené hmoty [t/ha] 22,5 30,0 13,0 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 12,4 16,5 7,2 Obsah sušiny palic [%] 55 55 55 Kukuřice na zeleno při sušině 16 Termín setí závisí na teplotě půdy (obvykle počátkem května). Na ha se vysévá přesný počet klíčivých zrn, který se v závislosti na hybridu pohybuje od 60 do 110 tisíc jedinců na 1 ha. Průměrná redukce počtu rostlin od setí do sklizně je 15-20 %. Je celá řada variant sklizně kukuřice v závislosti podle.

Od kukuřice krmné k lahůdkové Doba kukuřičné sklizně je tu, a tak je potřeba vědět, kdy se do této činnosti pustit. Jak zaschnou kukuřici vlasy, zkuste rozbalit klas a dloubnout nehtem do zrnka. Pokud je měkké a tekutina vodová, ještě je na sklizeň čas Jsou různé způsoby sklizně kukuřice. Vždy záleží, co od sklizně očekáváte. Proto se různí i mechanizace určená ke sklizni této plodiny. Sklizeň kukuřice na siláž a zrno je v České republice známá snad všem. Ale jak se sklízí kukuřice na osivo? Třeba tímto strojem - Oxbo 8840 Optimální termín sklizně: stupeň zralosti optimální podmínky pro sklizeň kukuřice, pohanka a proso 14 %) luskoviny 16 % olejniny - řepka 8 % slunečnice 8 % hořčice 10% sója 15 % jeteloviny 12 % (úročník, komonice 13 %

Prodej osiv, kukuřice, obilniny Praha-západ - polní plodiny

2014 - vývoj a zralost kukuřice na siláž Základem je správná sušina, délka řezanky a práce na jámě. Na začátku musí být správná sklizňová sušina kukuřice. » pokračování na str. 5 Určit správný termín sklizně kukuřice pro da-nou lokalitu není až tak těžké. Problémem býv A. Kukuřice na zrno Termín: Termín je v ČR nejčastěji v průběhu října Provedení sklizně: Sklizeň se provádí sklízecími mlátičkami, na nichž se musí provést různé úpravy Možné komplikace sklizně: Předčasná sklizeň: zrno nedosáhlo plného výnosu, nutno dosoušet na skladovací vlhkost 14 % Z kukuřice lze vyrobit velmi kvalitní siláž, protože v době sklizně obsahuje vysoké procento sušiny a má vynikající energetickou hodnotu. Průměrný výnos v roce 2008 byl na úrovni 35,33 t/ha. Při pěstování kukuřice na siláž je snahou pěstitele získat z hektaru maximum kvalitního produktu (s vysokým výnosem sušiny a výbornou výživnou hodnotou), a tím zhodnotit. optimální termín sklizně na siláž Způsob dozrávání rostliny Typ zrna Rychlost počátečního vývoje Tolerance ke stanovišti Počet rostlin ke sklizni v tis. na ha RMZ Mezityp se sklonem k flintu nnnnn nnnn n 90-105 Způsob dozrávání rostliny Typ zrna Rychlost počátečního vývoje Tolerance ke stanovišti Počet rostlin ke. Obecně se uvádí, optimální termín sklizně čiroku pěstovaného na siláž je při dosažení obsahu sušiny nad 28% (Hermuth, 2012). Z hlediska optimálního průběhu fermentačního procesu by měl být obsah sušiny v biomase od 28 do 35% (Šuk a Balík, 1998)

Sklizeň kukuřice a zásady konzervace Zeměděle

Kontakt JINDŘ ICH VALKOUN - AGROSLUŽBY s.r.o. Lety 108, 398 04 (okres Písek) Mobil:+420 602 41 53 61 jindrich.valkoun@seznam.c

Kukuřice až na prvním místě. 25. 06. 2019 Ing. Antonín Kintl Technologie pěstování Zobrazeno 1725x. Osevní postupy, jejichž nosnou plodinou je kukuřice, jsou označovány jako osevní postupy na základě kukuřice, což odpovídá širokému spektru možností využití kukuřice Vaše výhoda díky optimální době sklizně Správný termín sklizně rozhoduje o úspěchu celé sezóny. Při sklizni mimo optimální termín jsou ztráty výnosu až 10 %, avšak tato ztráta se výrazně promítá i do kvality siláže, což má výrazný ekonomický dopad na ekonomiku produkce mléka či bioplynu termín sklizně Daniela. - xxx.xxx.204.208 1.10.2008 9:35 Pane Miloši, jak všechna ta jablka skladujete? A jak dlouho Vám vydrží? Zdravím - Daniela. Ukázat polohu příspěvku v diskuzi > Připojit reakci: recepty na vaření, uzení, zavařování, vína, destiláty: Stránky.

Suma teplot a termín sklizně kukuřice Úrod

 1. Optimální půdy pro pěstování ječmene jsou černozemě, hnědozemě, dále pak hlinité a jílovito-hlinité. Nevhodné jsou půdy kyselé, lehké a písčité. Optimální půdní pH je 6,8 - 7,5. Nejvhodnějšími předplodinami pro ječmen jarní jsou hnojené okopaniny (např. kukuřice, brambory, cukrová řepa atd.)
 2. Nové standardy sklizně kukuřice. Důležitým faktorem úspory nákladů při sklizni kukuřice je snižování energetické náročnosti. Tento požadavek velice dobře splňují adaptéry německé firmy Geringhoff s označením ROTA DISC
 3. Optimální termín sklizně pícního porostu je na začátku kvetení - zejména při využití na seno či senáž by měla sušina píce převyšovat 18 %. Intenzivní jetelotravní směsky na orné půdě zakládáme pro víceleté využití - zpravidla na 2 až 3 užitkové roky
 4. Optimální termín ošetření je v době, kdy je většina vzešlých plevelů ve fázi dvou listů až do fáze počátku odnožování. Při pozdější aplikaci je třeba použít horní hranici doporučené dávky. Pýr plazivý: 2 + 2 l/ ha Dash H
 5. áře a přednášky atd. Pořádáme také polní dny, na kterých zábavnou formou představujeme.

Kdy se sklízí krmná kukuřice? Odpovědi

 1. Optimální kukuřice pro siláž, je taková, kdy zrno uloží maximum škrobu a vyzraje na zdravé a zelené rostlině s dostatkem lehce rozpustných cukrů v listech. Kukuřici lze dělit na - palice, ve které převažuje zrno o sušině 50-60% (zrno obsahuje asi 60% škrobu se stravitelností 95-99%) a zelená část obsahující.
 2. Optimální termín aplikace přípravků • vylíhlé housenky prvního instaru nejdříve sežerou obal vajíček a pak provádí žír na povrchu listů kukuřice. • v tomto okamžiku je nejvhodnější termín aplikace registrovanými chemickými přípravky • Práh škodlivost: • 5 a více snůšek na 10 rostli
 3. Sklizeň silážní kukuřice se blíží TÉMA TÝDNE 15 Zemědělec 34/2014 (Pokračování ze str. 14) V praxi je třeba nastavit délku řezanky jednak s ohledem na její další využití (tj. aby vyhovovala požadavkům hovězího dobytka na strukturální vlákninu z hlediska zajištění potřebného přežvykování), jednak s ohledem na energetickou náročnost řezačky, což s.
 4. A. Kukuřice na zrno Termín: Po dosažení fyziologické zralosti - pokud dosáhne obsah sušiny 65 - 68 %, zrno je tvrdé a lesklé a na bázi má načervenalou barvu, která signalizuje konec ukládání živin Termín je v ČR nejčastěji v průběhu října Provedení sklizně
 5. Ideální termín sklizně kukuřice má rozhodující vliv na kvalitu siláže. Je snaha získat co největší množství hmoty s optimální sušinou při vysokém obsahu škrobu a vysokém podílu stravitelné vlákniny (NDF). Princip 49 • Nejen obsah škrobu je důležitý pro produkci mléka. Druhou
 6. Na základě znalosti teplotního úhrnu pro optimální stadium zralosti je možné sestavit poměrně přesnou prognózu doby sklizně silážní kukuřice pro určitou oblast. Výběr hybridu lze provést s dostatečným časovým předstihem a vyvarovat se tak problémům při sklizni a zvláště při silážování
 7. Z krmivářského hlediska je nejvhodnější termín sklizně kukuřice ve fázi tzv. těstovité zralosti, kdy končí asimilace škrobu v zrnech a dochází k nejvyšší koncentraci energie v rostlině. Pro orientační naplánování doby sklizně kukuřice se využívá metoda efektivní sumy teplot

Posklizňové zbytky kukuřice mohou být nežádoucím zdrojem infekce houbami rodu Fusarium. Jen dodržení celého komplexu agrotechnických zásad od přípravy půdy až do sklizně a skladování může vést k dobrému výnosu a jakosti sklizeného zrna jarního ječmene. Každé opomenutí nebo chyba se vymstí, protože jarní. Optimální koncentrace sušiny siláží činí u travní hmoty při silážování ve žlabech (řezaná silážní hmota) 35 - 45 %. U senáží při silážování (senážování) o vyšší sušině v kulatých balících činí vhodná koncentrace sušiny 50 - 60 % (maximálně 65 %) Optimální počet rostlin by měl být 40 - 60 ks, pro intenzivní technologii 30 - 40 ks.m-2. Doporučuje se nakoupit kalibrované a mořené osivo řepky kombinací insekticid/fungicid. Kalibrace na velikost 2,0 - 2,2 mm snižuje množství slabých - plevelných - rostlin řepky a zvyšuje výnosy (VAŠÁK a kol., 2000) Optimální termín sklizně zdroj VVS Druh optimální vegetační fáze Vojtěška období tvorby květních poupat (butonizace) Jetel počátek kvetení Kukuřice mléčně-vosková zralost zrna, sušina celé rostliny: 30-33% Trávy období metaní Bob mléčná zralost spodních lusků GPS mléčně-vosková zralost zrn Optimální termín sklizně pícního porostu je na začátku kvetení. Včasně provedená první seč umožní odkvétání jetele za příznivých podmínek a tím zvyšuje jistotu výnosu semene. V době butonizace sledujeme výskyt larev nosatčíků, dle potřeby aplikujeme insekticid

Výukové texty - MENDEL

PICVK - Kukuřičná silá

 1. Optimální termín sklizně pro účely produkce bioplynu je proto ve stádiu plného až končícího kvetení, což bývá přibližně kolem poloviny června. V této době vytváří šťovíkový porost také největší nárůst hmotnosti, což je důležité pro získání co nejvyšších výnosů této biomasy, viz obr
 2. Zemědělské potřeby M+S s.r.o. - co je siláž, jaký je rozdíl mezi siláží a senáží, jak připravit siláž, které plodiny jsou vhodné pro silážování a v jaké zralosti jsou vhodné pro silážování, prodej spotřebního materiálu pro zemědělství
 3. Hybrid SU PERFORMER Vám jako jeden z mála výrazně zvyšuje jistotu špičkové sklizně v potravinářské kvalitě. Zkrácený profil---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní Termín setí od 1/2 září do 2/2 října Rané setí 170 - 190 zrn/m2 Optimální podmínky 190 - 200 zrn/m2.

Zorientovat se přibližně v době sklizně nám pomůže zejména odborná literatura, ale ve skutečnosti je termín určují klimatické podmínky. Hlavně v posledních letech je vývoj počasí velmi různorodý, čemuž se pak přizpůsobuje i termín sklizně ovoce. Sklizňová zralost. Je to období, kdy je nejvhodnější sklidit ovoce Optimální aplikační termín je u preemergentní aplikace po zasetí kukuřice vždy před vzejitím plevelů v růstové fázi kukuřice BBCH 00-09. U postemergentní aplikace je optimální termín po vzejití kukuřice od fáze jednoho listu do fáze 4 listů kukuřice (BBCH 10-14) Optimální odstup mezi pěstováním česneku na stejném pozemku je 4 roky. Pozemek pro česnek by neměl být přemokřený a měl by být na slunném místě. Lze jej úspěšně pěstovat jak na písčitých, tak i na těžkých půdách. Termín sklizně je dán především odrůdou a aktuálními podmínkami v daném roce. Technika sklizně a konzervace pícnin. Vlivem snížení stavu hospodářských zvířat došlo i k poklesu ploch pícnin na orné půdě. Od roku 1989 do roku 2004 poklesla výměra těchto ploch (podle ČSÚ) o 565 tis. ha, tj. asi o 51 %

Rozsah a způsob použití. Dusík v ALZON ® neo-N je chráněn proti veškerým ztrátám díky inovativní stabilizaci dusíku, která zajišťuje jeho vysokou využitelnost. Tím se zvyšuje bezpečnost použití tohoto hnojiva, přináší lepší využití aplikovaného dusíku, vyšší výnosy a zároveň chrání životní prostředí Optimální pH vyhovující rostlinným proteázám : Trávy : 5,0 - 6,0 Vojtěška, jetel : 5,5 Kukuřice : 3,5 - 7,0 Hodnota pH pod 5 u vojtěškových, jetelových a travních siláží minimalizuje aktivitu proteáz na minimum Optimální teplota vyhovující rostlinným proteázám je 45-55°C AGROPROGRES - SERVIS s.r.o. 25 Termín. mrazíky. Optimální termín ošetření je při teplotách mezi 10 °C - 25 °C. Příležitostně mohou být pozorovány projevy fytotoxicity typické pro herbicidy ze skupiny syntetických auxinů (chlorózy, deformace, zbrzdění růstu), obzvláště v případě, že po aplikaci dojde k výraznému poklesu teplot optimální termín ošetření atd. A se sumou efektivních teplot pracujeme také při predikci zralosti kukuřice a stanovení termínu sklizně odrůd kukuřice určených ke sklizni na siláž nebo na zrno. Sledováním vhodných atmosférických podmínek, teplot a vlhkostí v porostu a půdě v kombinaci s úhrnem spadlých srážek.

Hybridy KUKUŘICE Katalog odrůd 2012 www.fnagro.cz GAUDIO FAO 220 Z • Optimální výsevek 90-95 tis. zrn/ha GAUDIO FAO 220 Z Počet řad: 14-16 Počet řad: 14 11,3 10,8 10,3 9,8 9,3 8,8 105 104 103 102 101 100 99 Vlhkost zrna při sklizni (%) u Doncarla umožňuje fl exibilní termín sklizně, rostliny zůstávají dlouho. Mrazuvzdornost vysoká. Vyznačuje se dobrými agronomickými vlastnostmi a vysokou odolností listovým chorobám. Při fungicidním ošetření je třeba se zaměřit na braničnatku pšeničnou. Odrůda je citlivá na chlortoluron! Optimální termín setí od 20.9. do 5.10., snáší i pozdní termín setí Optimální řešení nabízí SaMASZ (13.6.2019) Výroba senáží je na většině farem tím hlavním obdobím, které vyžaduje plné nasazení techniky. V této době je nezbytné určit optimální termín sklizně v závislosti na povětrnostních podmínkách a vegetační fázi sklízené plodiny Cropper & Multi Cropper. Silná dvojka pro meziřádkovou kultivaci Zveřejněno: 30. 6. 2020. Dva stroje tuzemské výroby zvládají pokrýt celou řadu okopanin nebo plodin vyžadujících meziřádkovou kultivaci a zároveň využít tuto agrotechnickou operaci pro aplikaci živin do kořenové zóny rostlin v době jejich vegetace Optimální termín ošetření je v době, kdy je většina vzešlých plevelů ve fázi dvou listů až do fáze počátku odnožování. Při pozdější aplikaci je třeba použít horní hranici doporučené dávky. Pýr plazivý: 2 + 2 l/ ha Dash HCjen po sklizn

Kukuřice setá Kukuřice setá Kukuřice setá - Zea mays Význam Krmivářství o zrno - výkrmu prasat a drůbeže o siláž - přežvýkavci potravinářství - škrob, mouka, popcorn Farmacie - sirupy Průmysl - alkohol, pivo Složení zrna - převážně glycidy - škrob 60 - 70%, N-látky 10%, vláknina 2%, tuky 3 - 6% kukuřice obecná (tvrdá) a kukuřice polozubovitá (DIVIŠ, 2010). Kukuřice se dělí na dva hlavní typy podle typu zrna, který je dán rozdílným poměrem tvrdého (sklovitého) a měkkého (mounatého) endospermu - flint a dent. Tvrdý endosperm potřebuje delší dobu na změknutí (bobtnání)

dusíkem začne rychlý nárůst hmoty. Optimální skliz-ňový termín pro bioplynky je oproti využití k výrobě mléka trochu pozdější. Pro senážování je optimální podíl sušiny 28%. V závislosti na stanovišti a termínu sklizně GPS mohou být provedeny 2-4 seče, které se mohou při Výskyt sledujeme a termín ochrany signalizujeme již více než 15 let. Více než pěknou lze nazvat nabídku řepek pro rok 2020. Rok 2019 byl pro pěstitele kukuřice relativně úspěšný. Po zasetí kukuřice v- květnu dostateč ně napršelo, což přineslo dobrý start pro klíčení a vzcházení rostlin. Horké a suché léto ale. 40 Rajonizace rostlinné výroby je termín pro: a zaměření zemědělského podniku. b optimální dobu zakládání porostů. c optimální dobu sklizně d výběr druhů a odrůd podle agroekologických požadavků. 41 Které typy odrůd znáte? a odrůdy cizosprašné a samosprašné. b odrůdy vegetativně a generativně množen Termín sklizně. Z hlediska využití pro spalování je důležitý obsah vlhkosti v biomase. V době největšího přírůstku biomasy konci jara obsahují rostliny asi 60 až 70 % vlhkosti. Taková biomasa je vhodná pro výrobu bioplynu, pro případné spalování je nutno ji dosoušet

Termín sklizně podle našich zkušeností Optimální je výsev po sklizni ozimé GPS, tedy v červnu, případně v květnu po senáži. V našich podmínkách pravděpodobně např. po sklizni zrnové kukuřice, takže se maximálně využije celá doba vegetace a zimní srážky. Doporučen - optimální doba sklizně při sušině 28 - 30 % - vhodné pěstovat hybridy srozdílnou rychlostí dozrávání SETÍ KUKUŘICE - termín setí kukuřice na siláţ je limitován teplotou půdy =při prohřátí půdy vhloubce výsevu na teplotu 8 - 10 oC, - dle výrobních oblastí od poloviny dubna (KVO) aţ do 15. května (okrajov Průjem u telat - co s ním? Co stojí jedna mastitida? Překvapivý nový problém - velké vrhy. Průběh stresu a jeho dopady na prase Sklizeň při správné zralosti a vlhkosti • termín sklizně • zavadání optimální • kvalita a intenzita a doba dusání • co nejdříve uzavřít. na 100 tun kukuřice

V registračních zkouškách v rakouském AGES obsadil tento hybrid druhé místo ve výnosu siláže. Velmi silný stay-green efekt u Doncarla umožňuje flexibilní termín sklizně, rostliny zůstávají dlouho zelené. Lze jej pěstovat i v chladnějších polohách, kde dosahuje vysokého vzrůstu a velmi dobrého výnosu zrna Je prováděno chlévským hnojem . Dávka 30 - 50t/ha, optimální termín 15.8 - 15.9. Kejda - použití se řezanou slámou ( 50 m3/ ha ) sušina nejméně 6%; Fosfor. je přijímán ve formě ortofosfátu - k biochemické fosforylaci, je přijímán rovnoměrně po celou dobu vegetac Kukuřice. Kukuřice na siláž Ca, ale nověji i S tak, aby byl zajištěn optimální růst rostlin až do sklizně a vytvořeny předpoklady pro dosažení kvalitativních parametrů. Při stanovení dávky jednotlivých živin musíme vycházet z jejich potřeby na 1 t hlavního produktu. Termín setí doporučujeme v agrotechnické.

Řepka olejka, ozimá: Řepka stejně jako pšenice upřednostňuje středně těžké půdy a co nejvíce neutrální hodnotu pH-v půdě. Vzhledem k svému silnému hlavnímu kořenu je vhodná pro mnoho míst, dokonce i pro místa se suššími a lehčími půdami. Řepka vyžaduje pro optimální výnos 500-600 mm srážek a akumulovanou teplotu 26 °C ASKABAN je velmi praktickou odrůdou. Splňuje nároky jak extenzívnějších farmářů, tedy pěstování na nižší úrovni vstupů, tak i těch farmářů, kteří vedou své porosty intenzivně Chilli z nové sklizně konečně v e-shopu . Nastal termín pro výsev paprik i chilli papriček. Stále ještě máte nějaké dva týdny na výsev semínek, ale druhá polovina února je optimální termín. Semínek... Přečíst dál . Chilli novinky 2015 - část 1 Ačkoli je v obecném zemědělském povědomí zakotveno, že zemědělství v ČR je v porovnání s EU plně konkurenceschopné především v oblasti rostlinné výroby, nejnovější čísla Evroého statistického úřadu Eurostat toto přesvědčení vyvrací. V porovnání se státy původní EU-15 jsou u všech sledovaných hospodářských plodin v ČR o pětinu, ale také.

Výnosy dle normativů - MENDEL

Optimální termín sklizně nesmíme promeškat, protože by se v cibule začaly oddělovat stroužky. Vykopané rostliny můžeme skladovat ve věncích, nebo ve svazcích po 15 až 20 cibulí. Zavěsíme je na vzdušné místo, aby se usušili a asimilátů se stáhli z trsů do cibule Uskladnění jablek: kdy je správný termín sklizně? Jablka patří k několika druhům ovoce, u kterých se rozlišuje zralost sklizňová a konzumní. Pouze letní jablka, jako 'Průsvitné letní', 'Stark Earliest' nebo 'Nela', jsou chutná ihned po utržení, ale pak brzy změknou kukuřice pouze hybridy tolerantní k cycloxydimu plevele lipnicovité jednoleté 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) 28 1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH 2) postemergentně kukuřice pouze hybridy tolerantní k cycloxydimu plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) 28 1) od: 12 BBCH

Informace pro zemědělství - Kukuřice Obilnin

Termín setí Počet pozorování Psárka polní (počet/m2) 14.9. 13 136,5 25.9. 19 75,4 2.10. 28 6,5 7.10. 13 1,6 Podle : Boer 1987 Zavlečení plevelů na pozemek se zabrání čištěním osiva, zničením klíčivosti semen plevelů (tepelně, mechanicky), provzdušňováním kejdy a kompostováním Také u tyčkových neboli pnoucích fazolů je termín sklizně rozhodující pro kvalitu lusků. Nejchutnější odrůdy, jako je ' Neckargold ' nebo ' Blue Lake ' s dekorativními fialovými lusky, které se teprve při vaření změní do zelena, se sklízejí, když jsou semena uvnitř dlouhá nanejvýš 8-10 mm. Pro výsev je.

čil dřívější termín, ve vlhčích oblastech a s cílem dosáhnout vysoké kvality je výhodný termín pozdější. U cukrové řepy a kukuřice lze snížit množství dusíku o 10 až maximálně 20 % bez ztráty výnosu. Díky stabilizaci dusíku máte také větší flexibilitu v termínech aplikace a můžete hnojení časově posunout II. termín: 20.9.- 4.10. Alka, Rexia, Bruneta, Astella. III. termín: po 5.10. Boka Vyššího výnosu a především optimální úrovně kvalitativních parametrů (nižšího obsahu bílkovin a vyššího obsahu škrobu v sušině zrna) bylo dosaženo při setí v I. a II. termínu Optimální počet rostlin 100 - 350 na m 2, husté porosty zbytečně vysušují půdu . Přímé setí do strniště - preferujeme vyšší strniště (15 - 25 cm), lepší práce sečky, méně slámy v seťovém lůžku, lepší vzcházení meziplodin, menší riziko fytotoxicity reziduí herbicidů ve slám Řada firem tuto činnost provádí komerčně ve službě, ale při větším vytížení se nemusí stihnout optimální termín sklizně. Podle oblasti nebo potřeby či v návaznosti na další zdroje krmiv můžeme konzervovat výrazně bílkovinné plodiny, jako je vojtěšky nebo jetele, jetelotrávy či vojtěškotrávy

Vyznáte se v kukuřici? Jak poznáte, že je zralá

termín Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Kukuřice 200-400 l/ha postřik max. 1x Pokyny pro aplikaci: Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Optimální aplikační termín je u preemergentní aplikace do 3 dnů po zasetí kukuřice vždy před vzejitím plevelů Sortiment hybridů kukuřice 2018. 03 Obsah. 04-05 Úvodní slovo 06. Firemní filozofie KWS 08-09 Seznam kukuřice a čirok v optimální zralosti termín sklizně termín sklizně. termín setí výsevek výživa a hnojení sklizně srážky (mm) výnos (t/ha) 2013 8. 3. 30. 7. 322 8,15 2014 28. 2. 17. 7. 136 7,21 2015 17. 3. 17. 7. 85 8,01 vápnění půdy a udržování optimální hodnoty pH půdy, omezené používání fyziologicky kyselých minerálních hnojiv a hnojiv s obsahe jových fázích dalších plodin, především kukuřice. Účinné látky Kyselina 2-aminobenzoová, Kyselina 2-hydroxybenzoová Kyselina 2-aminopentandiová Dávkování 0,2 l/ha ve 150-400 l vody/ha Balení 3 a 10 l PE kanystry Plodina Docílený efekt Termín aplikace Řepka olejná - regenerace po zimním období a stresec - Nevhodné předplodiny pro olejný len jsou jetelotravní směsky, kukuřice a také zaorané víceleté travní porosty a zaoraná ozimá řepka. Olejný len je charakteristický svou malou náročností na stanoviště. Optimální růst je ovlivňován komplexem faktorů, jako jsou teplota, srážky, a relativní vzdušná vlhkos

Toto je prý nejmodernější sklízeč kukuřice na světě

Průměrně vyjde něco mezi 120 - 220 kg/ha. Optimální termín výsevu v ŘVO 15. 9. - 10. 10. 2. poléhání - souvísí i s výsevkem, přehoustlý porost je bránou k poléhání a nízké HTS při sklizni U amarantu lze v praxi dosáhnout výnosů zrna mezi 2,0 a 2,5 t . ha1. Optimální termín výsevu je od konce dubna do poloviny května. Amarant je na rozdíl od quinoi citlivý na mráz. Při výsevu drobného osiva (HTS 0,8 až 1,2 g) se osvědčil secí stroj pro rovnoměrný výsev s přesně regulovatelnou hloubkou výsevu Plodiny proti erozi i na výrobu bioplynu. Současná výroba bioplynu v zemědělských bioplynových stanicích (BPS) je založena převážně na využívání kukuřice, která se úspěšně šlechtí na výkonné odrůdy s vysokými výnosy nadzemní biomasy, přímo pro účely BPS

Výroba kukuřice na siláž a na zrno Zeměděle

Já pjestuju dvě sezony obje v kukuřici. Čas sklizně odhaduju podle toho jak vycházejí žně. Kukuřice u nás na vrchovině bejvá na syláž, ale nato je potřeba hodně traktorů a na žně taky. Prostě dokud se sklízí obilí není čas na syláž. V roce 2002 jsem sklízel 8. září a pak začlo pršet Optimální čas sklizně je pro schopnost skladování cibule zásadní. Polehnutí natě je nejlepším indikátorem zralosti - sklízejte tehdy, když má 50% rostlin polehnutou nať. Vyberte rostliny ze země a nechte je několik dní na záhoně zatáhnout. Potom je opatrně očistěte od zbytků zeminy Ochrana brambor 2015 cz 1. Ochrana brambor 2. Schéma technologie ošetření brambor Touchdown® Qua ttro Arcade® Amistar® Ridomil® Gold MZ Pepite pri výsadbe pred vzejitím Act ara® Kara te® se Zeon technologií 5 CS, Pirimor®, Plenum® Fusilade® Forte Revus® 0 11 15 20-25 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 *Prípravek je v registracním rízení Al tima® Revus Top® *Ortiva. Optimální termín ošetření pro Znojemskou a Břeclavskou oblast je 3.7.2014 a pro ostatní oblasti Moravy v týdnu od 6.7.2014 do 13.7.2014. 62 6/20/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 60

Biom :: Jiří Adamčík, Jaroslav Tomášek : Stimulace osiva

Optimální termín ošetření je v době, kdy je většina vzešlých plevelů ve fázi dvou listů až do fáze počátku odnožování. Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřovaných hybridech kukuřice-tolerantní k cycloxydimu. Při zpracování sklizně nelze vyloučit negativní vliv přípravku na fermentační procesy. Jde hlavně o správný termín setí , optimální výsevek, správnou šířku řádků i . Ječmen jarní má vyšší nároky na vodu. Dlouhá sněhová pokrývka - pozdní setí. Optimální termín setí co nejdříve, jakmile to půdní a klimatické podmínky dovolí. Při pozdním setí a horších podmínkách zvýšit výsevek:

JINDŘICH VALKOUN - AGROSLUŽBY s

Z důvodu poškození suchem je velmi důležité určit správný termín sklizně. 2017-07 Kukuřice postižená suchem (pdf | 4350,10 KB) GreenStar-travní směsi poskytují velké množství cenného protein 06 Sortiment hybridů kukuřice 2016 Sortiment hybridů kukuřice 2016 07 Tři pilíře KWS. 1. Maximální výnos SH z hektaru 3. Vysoká stravitelnost zbytku rostlin s maximální délkou sklizňového okna 2. Maximální výnos škrobu Dosáhnout minimálního výnosu 18-20 t SH z hektaru při dodržení optimální sklizňové zralosti 30.

Kukuřice až na prvním místě - Články - Agromanuál

Patří do čeledi lnovité a neodnožuje. Len má kulový kořen pronikající do hloubky 0,6-1 m. Stonek je vzpřímený dlouhý 0,7-1 m, vyšší porosty snadno poléhají. Důležitá je technická délka - délka bez květenství. Biologické vlastnosti lnu Optimální tloušťka stonku je 1,3-2 mm. Listy jsou dlouhé a úzké Výsledky nákupu ze sklizně 2013, 2014 Základní rozbor Alveograf Objemová hmotnost N látky Pádové číslo kukuřice Testy - Ruzyně ranosti je optimální předplodinou pro řepku Termín setí a výsevek v MKS/ha podle výrobníc Jako první se slova ujal MVDr.Tomáš Mitrík Ph. D. (Feed Lab s.r.o.), který poreferoval o Kukuřici v roce 2017. Hned úvodem připomněl několik faktorů, které ovlivňují kvalitu kukuřičné siláže, jako vnější podmínky, termín sklizně, používaná sklizňová technologie, průběh fermentace, délka řezanky, narušení zrna a především genetický potenciál rostlin V současnosti jsou jako zdroje pro výrobu bioplynu využívány především kukuřice a obilí optimální hustota porostu, jakož i optimalizace založení porostu vzhledem k optimální době výsevu 3 termíny sklizně, 1 původ 2004. Dornburg 3 termíny sklizně, 1 původ 2005 zkouška původ Rajonizace v oblasti pěstování rostlin je termín pro: Vyberte právě jednu správnout odpověď: a) zaměření zemědělského podniku b) optimální dobu sklizně c) výběr druhů a odrůd podle agroekologických požadavků d) optimální dobu zakládání porostů.

Termín orby je závislý na dodržení doporučeného odstupu od setí (3 týdny), aby se půda slehla. Velmi důležité je ošetření povrchu půdy (urovnání oranice) současně s orbou nebo bezprostředně po ní, aby se zabránilo přeschnutí hrud pomocí různých drobících adaptérů Řepka ozimá RAPOOL CZ s.r.o. Temptation. středně raný plastický hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem; rezistentní vůči TuYV (gen R54), vhodný pro různé podmínky pěstován Další živiny P, K, Mg, B, S Důležitápříprava půdy před setím:rovný pozemek bez hrud a aplikace herbicidů, kvalitní seťové lůžko Termín setí: v průměru 25. 8., čím horší podmínky tím dříve, hloubka setí 1,5 -2 cm Výsevek: 3, 4 kg/ha (0,7 - 1 VJ/ha) Nyní se udává ve výsevních jednotkách: 1VJ= 600 tis. 27. 10. 2005 - v rámci veřejné sklizně kukuřice firmy Pioneer na pozemcích HNG- Czech, s.r.o., Bukovina (okres Hradec Králové) Vám předvedeme stroje firmy Horsch při zpracování strniště kukuřice a kvalitní německé mulčovače Muthing. Bližší informace ing. Pavliš 724 023962. 13. 10. 2005 - proběhl III

 • Viktor pešta.
 • Dutinka 0 14.
 • Restrikce na účtu.
 • Nejlepší univerzity v evropě.
 • Patrik wozniacki.
 • Brusný kámen na nože.
 • The joker.
 • Yamaha x max 125 2012.
 • Tospur recenze.
 • Mini cooper 5 dveřový.
 • Kamélie japonská olej.
 • Cyklotrasy staré město.
 • Keukenhof 2020.
 • Jsou temperové barvy jedovaté.
 • Oranžové exotické ovoce.
 • Idealni partner.
 • Italské špagety s kuřecím masem.
 • Vila milada dnes.
 • Management střední škola.
 • Muž mezi dvěma ženami.
 • Slash guns and roses.
 • Gerda wegener konst.
 • Veletržní palác výstava fotografií.
 • Nelze synchronizovat kontakty facebook.
 • Facebook nechci zadat telefonní číslo.
 • Sedmihorsko.
 • Růžové zlato řetízek.
 • High crimes.
 • Velkopavlovické vinobraní 2017.
 • Prago union texty.
 • Jak snížit tuk v těle.
 • Americký fotbal kroužek.
 • Imigranti v německu.
 • Cena koziho syra.
 • Sňatkový podvodník doležal.
 • Show jana krause 3.4 2019.
 • Karbanátky z červené řepy a masa.
 • Holocaust stručně.
 • Alza nintendo.
 • Samvěd křepelka.
 • Live kamery boží dar.